VAROVÁNÍ: SMS platební systém ještě není plně automatický. Aktivace VIP po platbě může trvat delší dobu. Pro urychlení kontaktujte někoho z AT ve hře.

Pokud u nás hrajete, budeme rádi, když nás podpoříte finanční částkou. VIP je stavěno spíše na komunitním základu, takže to není o tom, že VIP má výhody ovlivňující herní mechanismus (nejsme tzv. pay to win server). Veškeré případné výhody jsou samozřejmě v souladu s Mojang EULA.

Výhody

 • Zlatý VIP prefix v chatu, oranžová barva nicku v chatu i nad jménem
 • VIP na Discordu (možnost chatovat si s hráči ve hře na Discordu v kanálu #hra)
 • Připojení i na plný server
 • Barevné psaní na cedulky
 • Barevné psaní do chatu
 • Možnost umístit si na hlavu jakýkoliv blok pomocí /head
 • Možnost nastavit si pro sebe počasí pomocí /pweather sun (slunečno) nebo /pweather storm (bouřka)
 • Možnost proměny v moby (/d - proměna, /ud - vypnutí proměny):
  Ovce: /d sheep
  Prase: /d pig
  Slepice: /d chicken
  Netopýr: /d bat
  Blaze: /d blaze
  Kráva: /d cow
  Creeper: /d creeper
  Osel: /d donkey
  Enderman: /d enderman
  Kůň: /d horse
  Papoušek NOVÉ! : /d parrot
  Zombík: /d zombie
  Kostlivec: /d skeleton
  Králík: /d rabbit
  Lední medvěd NOVÉ! : /d polar_bear
  Ocelot: /d ocelot
  Lama: /d llama
  Slime: /d slime
 • A přidáváme další...

Platba

Tato platba ani tento projekt není nijak spojován ani podporován společností Mojang AB, se sídlem ve Švédském království. SMS technicky zajišťuje Airtoy a.s. Relamace plateb na reklamace@airtoy.cz nebo lince 602 777 555, 9 – 17 hodin, Po-Pá, www.platmobilem.cz.

Pošlete SMS na číslo 9033399 (CZ) nebo 8877 (SK) ve tvaru:

PM MINELANDEU Nick

Cena SMS 99 Kč pro CZ a nebo 5 € pro SK. VIP je platné po dobu 2 měsíců.

Pokud máte zájem o platbu finančního daru přes účet (vyjde levněji), kontaktujte nás prosím na e-mailu info@mineland.eu. Následně vám zašleme údaje pro platbu.

Podmínky pro finanční dary

 1. Odeslání SMS na podporu uzavírá odesílatel SMS zprávy (dále jen „dárce“) se serverem Mineland (dále jen „obdarovaný“) darovací smlouvu v souladu dle ustanovení § 2055 a následujících zákonu číslo 89/2012 Sb.
 2. Dárce touto smlouvou daruje, bezplatně poskytuje a předává obdarovanému finanční prostředky v libovolné výši dle svého uvážení.
 3. Obdarovaný prohlašuje, že dar s díky přijímá.
 4. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem finančních prostředků.
 5. Dárce dále prohlašuje, že jeho možnost disponovat s finančními prostředky není žádným způsobem omezena.
 6. Dar dle této smlouvy je účelový. Účelem toho daru je podpora činnosti obdarovaného, převážně pak na pokrytí nákladů spojených s provozováním serveru a nebo za účelem nákupu příslušenství, či komponent pro server.
 7. V souladu s ustanovením § 2076 zákonu číslo 89/2012 Sb. se dárce vzdává práva odvolat dar pro nouzi nebo nevděk.
 8. Dárce a obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před její uzavřením přečetli, že byla sjednána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
 9. Obdarovaný některým dárcům, dle svého uvážení, jako poděkování za dar poskytne výhody během hraní na serveru nebo herní předměty – nezakládá se na ně však právní nárok, případné výhody nejsou směnitelné za peníze a jsou nepřenosné (pokud obdarovaný neučí jinak).
 10. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo, bez předchozího upozornění, tyto podmínky dle své vůle libovolně měnit a upravovat.
 11. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto všeobecných podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 12. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. dubna 2017.