Náš survival svět - "underground" chce nabídnout především komunitní hru bez otravných creative doplňků a dnešní typicky zkažené Minecraft komunity. Vždy běží na nejnovější verzi a obsahuje jen pár pluginů pro zpestření hry.

Základní ochranu nabízí plugin LWC - pomocí něho si můžete zabezpečit dveře, truhly nebo pece. Stačí použít příkaz /cprivate a kliknout levým tlačítkem na danou věc. Přístup spoluhráči pak můžete dát pomocí /cmodify NICK a kliknutým na danou věc.

Komplexnější ochranu pozemků zajišťují regiony. Nejprve vyberete úhlopříčku dřevěnou sekerou a následně zadejte příkaz /rg claim nazev. Každý může mít maximálně 3 regiony a maximální velikost pro jeden region je 60 000 bloků. Pokud chcete přidat spoluhráče, využijte příkaz /rg addmember název-regionu nick-hráče.

K dispozici jsou i dobře nastavené práce, takže si můžete vydělávat peníze. Do práce lze vstoupit pomocí /jobs browse a pravým tlačítkem vybrat danou práci (je možné mít najednou právě 2 práce).

Pokud rádi obchodujete, je možnost vytvářet obchody. Je to jednoduché, stačí mít někde umístěnou truhlu, vzít si do ruky věc, kterou budu prodávat/vykupovat a zadat příkaz /shop create počet prodejní-cena výkupní-cena a následně pravým tlačítkem kliknout na truhlu. Takže například mám v ruce dřevo, zadám /shop create 2 10 5, kliknu na svojí truhlu a obchod je vytvořen. Hráči v něm nakupují 2 dřeva za cenu 10 $ a případně mi mohou 2 dřeva za 5 $ prodat (strhne se z mého účtu). Vytvoření obchodu stojí 5 $.

Seznam příkazů pro hráče

Příkaz Popis Cena za použití (herní peníze)
/spawn Teleportuje na spawn. -
/tpa nick Požádá o teleport k hráči. -
/tpaccept Přijme nabídku o teleport. -
/tpdeny Zamítne nabídku o teleport. -
/sethome název Vytvoří domov na souřadnicích, kde právě stojíš. Možnost použít 3x. -
/home název Teleportuje na daný domov. -
/fly Zapne létání. Vypne se při dalším přihlášení! 200 $
/afk Nastaví AFK stav. Maximálně na dobu 10 minut (potom jste ze serveru odpojeni). Pokud jste AFK, jste imunní vůči mobům. -
/cprivate Zabezpečí dveře/truhlu/pec. -
/cmodify nick Zpřístupní zabezpečenou věc jinému hráči. -
/cremove Odstraní zabezpečení věci. -
/msg nick zpráva Napíše soukromou zprávu danému hráči. -
/r zpráva Odpoví na poslední soukromou zprávu. -
/feed Nasycení bez nutnosti jídla. 50 $
/back Teleportuje tě na předchozí pozici (ne před smrtí). 50 $
/repair Opraví věc, kterou držíš v ruce. 100 $
/rg claim název Vytvoří region (ochranu pozemku). Je nutno nejprve označit úhlopříčku (dřevěnou sekerou, jeden bod označit pravým tlačítkem, druhý levým tlačítkem). Možnost použít 3x. Maximální velikost 60 000 bloků (objem). -
/rg addmember název nick Přidá do regionu člena. -
/rg removemember název nick Odebere člena z regionu. -
/rg addowner název nick Přidá dalšího vlastníka regionu (může nastavovat flagy a přidávat členy do regionu). -
/rg removeowner název nick Odebere vlastníka regionu. -
/rg flag název flag hodnota (allow/deny/text) Nastaví flag pro region. Seznam flagů:
use (používání dveří, tlačítek atd.)
entry (možnost cizích lidí vstupovat do regionu)
greeting (nastaví text při vstupu do regionu)
farewell (nastaví text při odchodu z regionu)
pvp (nastaví možnost pvp)
-
/rg list Vypíše regiony, které vlastníš. -
/rg remove název Smaže region. -
/rg info Zobrazí info o regionu, ve kterém právě jsi. -
/rg redefine název Změní umístění regionu. Nutno před použitím příkazu vybrat novou úhlopříčku (dřevěnou sekerou, jeden bod označit pravým tlačítkem, druhý levým tlačítkem). -
/rg select Vybere region, v kterém jsi. -
/jobs browse Zobrazí menu s dostupnými pracemi. Pravým kliknutím na danou práci se lze zaměstnat (max. 2 práce). -
/jobs leave práce Opustí danou práci. -
/jobs leaveall Opustí všechny práce. -
/jobs stats Zobrazí statistiky pro aktuální práci/práce. -
/jobs help Vypíše nápovědu k pracím. -
/shop create počet prodejní-cena výkupní-cena Vytvoří obchod, je nutno mít vlastní truhlu a držet v ruce item, který chci prodávat/vykupovat. Pokud nechci prodávat/vykupovat tak dosadím cenu 0. 5 $
/shop remove Odstraní obchod. -