Update 1.14

Sogo_CZ | 2019-04-25 00:00:00

Server byl updatován na verzi 1.14. Změny se týkají hlavně vylepšení vesničanů a vesnic.

Trailer

Některé zajímavé novinky

Aktualizace se zaměřila hlavně na vesnice, přidala novou podskupinu villagerů ("pillagers") a přebudovala vesnickou architekturu tak, aby odpovídala biomu, ve kterém se nachází.

Tato aktualizace také představila mnoho nových bloků a mobů, vylepšila systém craftingu, aktualizovala biom tajgy přidáním lišek a přidala úplně nový "bamboo jungle biom" s bambusem a pandami.


Lišky

Více na Minecraft wiki (anglicky) nebo ve videu (anglicky).